HSB:s Bostadsrättsförening Johanneberg 1936 är belägen i den trivsamma stadsdelen Johanneberg, i södra delen av centrala Göteborg. Du tar dig enkelt hit med någon av bussarna 40, 42, 45, 48, 49 eller 52.

 

Föreningen består av tre byggnader, placerade i nordvästra hörnet av korsningen Eklandagatan/ Gibraltargatan, mycket nära Chalmers tekniska högskola. Föreningen har ett modernt tele- och datanät tillsammans med grannföreningen, med vilka vi bedriver samarbete inom fler områden, bl.a. en till vissa delar gemensam fastighetsskötsel. Utemiljön består av mycket grönytor, för att vara centrala Göteborg, och bostadsrättsföreningen satsar på att hålla dessa ytor i gott skick. Stadsdelen har ett rikt utbud av butiker m.m. - flera av dem presenteras till höger.

 

Mer information om vår förening hittar du här!