Internet

I föreningarna, Johanneberg 1936 och Johanneberg 1937, finns ett datanät som ägs av medlemmarna. Genom detta nät kan föreningarna erbjuda fast Internet-uppkoppling. De medlemmar som väljer att vara abonnenter på Johanneberg.com erbjuds följande: del i 100 Mbps fast Internet-uppkoppling, 3 epost-adresser samt statisk IP-adress. Alla i husen delar alltså på en gemensam uppkoppling mot Internet, för närvarande på 100 Mbps

Datagruppen
Föreningarna har tillsatt en datagrupp för administration och support kring datanätet. För mer information och för tecknande av abonnemang se Datagruppens hemsida.

Datagruppens hemsida