Välkommen till Johanneberg.com

 

Bostadsrättsföreningarna Johanneberg 1936 och Johanneberg 1937 är belägna i stadsdelen Johanneberg, i södra delen av centrala Göteborg. Se flygfoto!
 
Detta är föreningarnas gemensamma startsida.