Stadsdelen Johanneberg

Johanneberg är en trivsam stadsdel i den södra delen av centrala Göteborg. Du tar dig enkelt hit med någon av bussarna 40, 42, 45, 48, 49 eller 52.

Bostadsrättsföreningarna Johanneberg 1936 och Johanneberg 1937 består av tre respektive två byggnader, placerade i nordvästra hörnet av korsningen Eklandagatan/ Gibraltargatan, mycket nära Chalmers tekniska högskola.

Föreningarna bedriver samarbete inom flera områden, bl.a. gemensamt tele- och datanät samt en till vissa delar gemensam fastighetsskötsel.

Utemiljön består av mycket grönytor, för att vara centrala Göteborg, och bostadsrättsföreningarna satsar på att hålla dessa ytor i gott skick.

Stadsdelen har ett rikt utbud av butiker m.m., av vilka ett antal finns presenterade här...