Parkeringskö

  Lägenhet Tid i kö
1 12 45 månader
2 52 44 månader
3 55 36 månader
4 47 36 månader
5 19 28 månader
6 48 27 månader
7 39 25 månader
8 5 24 månader
9 94 22 månader
10 18 22 månader
11 102 21 månader
12 34 21 månader
13 41 21 månader
14 93 15 månader
15 27 12 månader
16 33 12 månader
17 98 12 månader
18 86 11 månader
19 90 10 månader
20 25 9 månader
21 72 9 månader